<> Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 171867/Γ2 / 22-10-2014 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου 
για το σχ. έτος 2014-2015.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θα διδαχθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα η τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο B΄ Λυκείου: Σοφοκλέους Τραγωδίαι Αντιγόνη - Φιλοκτήτης). Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη έχει ως εξής:
α) Από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου θα διδαχθούν τα εξής:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Το δράμα, ΙΙ. Η τραγωδία, ΙΙΙ. Το αρχαίο θέατρο, IV. Οι δραματικοί αγώνες, V. Οι συντελεστές της παράστασης.
Από την ενότητα VII. Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί θα διδαχθεί η υποενότητα με τίτλο Σοφοκλής.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ο μύθος των Λαβδακιδών.
β) Από το κείμενο θα διδαχθούν αναλυτικά οι στίχοι ως εξής:
α. Από το πρωτότυπο 
στίχοι 1-99, 280-314, 441-560, 635-761
β. Από μετάφραση
στίχοι 100-279, 332-440, 582-634, 781-987

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Θα διδάσκεται επί μία (1) ώρα την εβδομάδα βάσει του διδακτικού εγχειριδίου «Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά.
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεματογραφία): Θα διδάσκεται επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα:
Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη
α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου 
Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά. θα διδαχθούν τα εξής:
α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: Α΄. Η φυσική ρητορεία? Β΄. Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας? Γ΄ Ρητορεία και σοφιστική? Ε΄. Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου? και ΣΤ΄ Τα μέρη του ρητορικού λόγου. 2. Ο Βίος του Λυσία? Tο έργο του Λυσία? και Η αξία του έργου. 3. Εισαγωγή στον Υπέρ Μαντιθέου λόγο του Λυσία.
β) Κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Ο λόγος θα διδαχθεί ολόκληρος.

β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεματογραφία)
1. Από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α? Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου θα διδαχθούν στο σύνολό τους οι ενότητες 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 και 18.
2. Θα διδαχθούν για την άσκηση των μαθητών καθ? όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους περίπου είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) θέματα εκτάσεως δέκα (10) έως δώδεκα (12) περίπου στίχων στερεοτύπου εκδόσεως από πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου. Τα επιλεγόμενα κείμενα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται στο προς διδασκαλία, κάθε φορά, γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
Από το βιβλίο Έκφραση ?Έκθεση, Τεύχος Β΄ θα διδαχτούν τα εξής: 
Η ΕΙΔΗΣΗ
Ι. Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
1.Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση 
2.Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης 
3.Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση 
4. Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση 
Λεξιλόγιο (σχετικό με το σχόλιο και την είδηση) 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημοσιογραφία, τον Τύπο) 
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ
1.Η οργάνωση της είδησης 
2.Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση 
3.Ο τίτλος της είδησης 
4.Συντακτικά στοιχεία στην είδηση
α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση 
β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση 
γ. Η χρήση των ονοματικών προσδιορισμών στην είδηση. Χρήση ονομάτων και επιθέτων 
δ. Ο προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση 
5. Το σχόλιο πάνω σε μια είδηση 
Λεξιλόγιο (σχετικό με το χρόνο) 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας) 
Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου κειμένου 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Βιογραφικά είδη 
1. Βιογραφία, μυθιστορηματική βιογραφία 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα 
β. Η δομή και το περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος 
Λεξιλόγιο βιογραφικού σημειώματος 
4. Αυτοβιογραφικό σημείωμα
α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα βιογραφικό σημείωμα 
β. Το έμμεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σημείωμα 
δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σημειώματος 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος) 
6. Ημερολόγιο 
7. Συστατική επιστολή 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό) 
Οργάνωση του λόγου: 
Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση 
ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου.
α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων 
β. Συνοχή παραγράφων με αντιθετική σύνδεση. Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείμενο 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ? ΚΡΙΤΙΚΗ
Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου
3. Βιβλιοκριτική 
α. Λογοτεχνική κριτική 
Λεξιλόγιο (σχετικό με τη λογοτεχνική κριτική)
β. Κριτική άλλων κειμένων 
5. Απλή και διαδοχική υπόταξη 
6. Οι αναφορικές προτάσεις 
Λεξιλόγιο (σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν) 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης) 
ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης 
Λεξιλόγιο (σχετικό με τη θεατρική κριτική) 
ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων μορφών τέχνης
Λεξιλόγιο (σχετικό με την κριτική) 
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την κριτική/αξιολόγηση του ατόμου και την αυτοκριτική) 
ΙV. Οργάνωση του λόγου ορισμός και διαίρεση μιας έννοιας
1.Ορισμός 
2.Διαίρεση 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ?ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ι. Σημειώσεις 
Α. Σημειώσεις από γραπτό λόγο 
1.Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο 
2.Εργάζομαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηματικές ενότητες και κρατώ σημειώσεις 
3.Από τις σημειώσεις προχωρώ στο διάγραμμα του κειμένου 
Β. Σημειώσεις από προφορικό λόγο 
ΙΙ. Περίληψη
Α. Περίληψη γραπτού λόγου 
1.Πώς οδηγούμαι στην περίληψη 
2.Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη 
3.Συγκρίνω δύο περιλήψεις, μία εκτενή και μία συνοπτική του ίδιου κειμένου
4.Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε μία περίληψη 
5.Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείμενα 
Β. Περίληψη προφορικού λόγου
1. Διαβάζω τη δημοσιογραφική περίληψη μιας συζήτησης 
2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη μιας συζήτησης
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόμηση χρόνου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. 
Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα καθ? όλη τη διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί, είναι συνεχόμενο. Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου, προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του έτους θα διδαχθούν κείμενα ποιητικά και πεζά, τουλάχιστον 16 για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια και 13 για τα Εσπερινά, αντιπροσωπευτικά όλων των ενοτήτων που περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο (Νέα Αθηναϊκή Σχολή-Η Πεζογραφία, Νεότερη Λογοτεχνία-Πρώτη Δεκαετία του Μεσοπολέμου [1922-1930], Νεότερη Ποίηση, Πεζογραφία-Η Πεζογραφία του Μεσοπολέμου, Δοκίμιο, Ξένη Λογοτεχνία). Θα διδαχθούν, επίσης, τα γραμματολογικά στοιχεία που συνοδεύουν τα κείμενα που πρόκειται να διδαχθούν αλλά και τα γραμματολογικά στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή κάθε ενότητας.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Β΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815, των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα, είναι η ακόλουθη:
Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843) 
2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 
3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 
5. Η Εικονομαχία 
6. Κοινωνία και οικονομία 
7. Σλάβοι και Βούλγαροι 
8. Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών 
ΙΙ. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)
1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
3. Κοινωνία 
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου 
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας 
ΙΙΙ. Από το Σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)
1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
7. Οι Σταυροφορίες: α. Οι αιτίες, δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση 
2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 
7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)
2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός 
3. Ανακαλύψεις 
4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815)
1. Ο Διαφωτισμός 
2. Οι οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της Βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονομικές θεωρίες 
3. Η Αμερικανική επανάσταση 
4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Φιλοσοφίας της Β? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου με βάση το σχολικό βιβλίο Αρχές Φιλοσοφίας των Σ. Βιρβιδάκη, Β. Καρασμάνη, Χ. Τουρνά είναι η ακόλουθη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία 
Ενότητα πρώτη: Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης 
Ενότητα δεύτερη: Βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας 
Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της Φιλοσοφίας και επιστήμες 
Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και κοινωνία: 2. Η χρησιμότητα της Φιλοσοφίας 
Ενότητα πέμπτη: Φιλοσοφία και ιστορία 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγματα 
Ενότητα δεύτερη: Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες 
Ενότητα τέταρτη: Λογική και Φιλοσοφία 
Ενότητα πέμπτη: Αριστοτελική λογική 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναζητώντας τη γνώση 
Ενότητα πρώτη: Το ερώτημα για τη δυνατότητα της γνώσης: 1. Η σκεπτικιστική πρόκληση ? Διαφορετικά είδη σκεπτικισμού: α. Αμφισβήτηση της δυνατότητας γνώσης και επιδίωξη της αταραξίας (αρχαίος σκεπτικισμός), β. Νεότερες μορφές σκεπτικισμού (μόνο η υποενότητα 1: Ακραία μεθοδολογική αμφιβολία: Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν μπορώ να αμφιβάλλω;) 
Ενότητα τρίτη: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογώντας την πράξη 
Ενότητα πρώτη: Αναζήτηση κριτηρίου ηθικής ορθότητας 
Ενότητα δεύτερη: Απορίες και ενστάσεις για τη δυνατότητα ηθικής σκέψης και πράξης 
Ενότητα τρίτη: Η δικαιολόγηση της ηθικής στάσης ζωής 
Ενότητα τέταρτη: Πρακτικές εφαρμογές του ηθικού προβληματισμού 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίζοντας το δίκαιο 
Ενότητα πρώτη: Μορφές πολιτικής οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών
Ενότητα δεύτερη: Κοινωνικό συμβόλαιο και δημοκρατικές πολιτείες 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυμάζοντας το ωραίο 
Ενότητα πρώτη: Φύση, τέχνη και αισθητική εμπειρία 
Ενότητα δεύτερη: Βασικές αντιλήψεις για την τέχνη 


Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2014 05:51  

TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Tελευταία ενημέρωση
18-06-2015 18:52
Last modified by: Maria Demirakou

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 photo 86e46bc2-07bb-4144-ba66-90c821154889_zps3f69a2bd.jpg

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

79eaf725-a8bd-4c32-88fe-dba6e46e0f2a zps0d27191a

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 photo 9a70c010-08d1-4ac1-9b9f-ca6352b3c4d5_zps808693aa.jpg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

 photo d830d245-b157-474f-a77e-73aaa81caa20_zpseacc4a25.png

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ψηφιακο Σχολειο

 photo 27d3b0e6-ceae-4dfb-bb29-99fa1e95d07a_zps482655d8.jpg


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ